Sprawdzamy
i edukujemy

Walczymy z fake newsami!

O Kampanii

Mierzymy się z coraz poważniejszym problemem dostępu do prawdy, który jest prawem każdego człowieka.

Szybki rozwój nowych technologii i mediów cyfrowych zapewnia szeroki dostęp do informacji, ale także – jak nigdy wcześniej w historii – umożliwia tworzenie i rozpowszechnianie dezinformacji. Przybiera ona coraz większą i coraz bardziej niebezpieczną skalę.

Jak pokazują badania, aż 30 proc. Polaków wierzy dziś w różne teorie spiskowe. W mediach społecznościowych fałszywe informacje powielane są sześć razy szybciej niż informacje prawdziwe.

Jak radzić sobie z dezinformacją?

Bądź krytyczny

Jeśli jakaś informacja wydaje Ci się podejrzana, to prawdopodobnie taka jest. Posłuchaj więc swojego wewnętrznego sceptyka.

Sprawdzaj informacje

Skopiuj nagłówek do wyszukiwarki internetowej, aby sprawdzić, czy nie został on obalony przez osoby sprawdzające fakty.

Sprawdzaj źródła

Jeśli nie pochodzą od rzetelnych ekspertów, nie udostępniaj ich.

Walcz z fake newsami

Zgłaszaj fałszywe informacje w mediach społecznościowych lub organizacjom fact-checkingowym.

Dziel się prawdą

Ucz innych, podając sprawdzone informacje.

O Koalicji

Związek Firm Public Relations, Stowarzyszenie Demagog oraz Fundacja Digital Poland powołały koalicję na rzecz walki z dezinformacją.

Naszą ambicją jest krzewienie podstawowej wiedzy w zakresie zwalczania dezinformacji. Uświadomienie istnienia tego zjawiska, szczególnie docierając do mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do wiarygodnych źródeł, informacji, publicznej debaty jest ograniczony. Będziemy edukować i dostarczać gotowe rozwiązania.

Założyciele