Razem przeciw dezinformacji

O Koalicji

Związek Firm Public Relations, Stowarzyszenie Demagog oraz Fundacja Digital Poland powołały koalicję na rzecz walki z dezinformacją.

Naszą ambicją jest krzewienie podstawowej wiedzy w zakresie zwalczania dezinformacji. Uświadomienie istnienia tego zjawiska, szczególnie docierając do mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do wiarygodnych źródeł, informacji, publicznej debaty jest ograniczony. Będziemy edukować i dostarczać gotowe rozwiązania.

Założyciele

Związek Firm Public Relations powstał w 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług PR w Polsce.

Związek Firm Public Relations powstał w 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług PR w Polsce. Zrzesza kilkadziesiąt wiodących agencji specjalizujących się w usługach PR i od ponad dwóch dekad realizuje szereg inicjatyw badawczych oraz edukacyjnych, wpływających na intensywny rozwój branży, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Związek Firm PR to jedyny w Polsce podmiot oferujący certyfikowane kursy Akademii London School of Public Relations.

Do jego flagowych inicjatyw należą: konkurs „Złote Spinacze”, ranking agencji wg fee income, badanie płac czy inicjatywa „PR to nie propaganda” ukierunkowana na odbudowę reputacji branży.

ZFPR aktywnie promuje najwyższe standardy etyczne w oparciu o obowiązujące, polskie i międzynarodowe kodeksy. Poza ochroną praw i interesów zrzeszonych członków, Związek reprezentuje ich wobec organów państwowych, umacniając pozycję zawodu specjalisty PR. ZFPR jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO) oraz Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Stowarzyszenie Demagog jest pierwszą w Polsce organizacją fact-checkingową.

Stowarzyszenie Demagog jest pierwszą w Polsce organizacją fact-checkingową. Naszym głównym celem jest poprawa jakości debaty publicznej poprzez dostarczanie obywatelom bezstronnej, rzetelnej i wiarygodnej informacji.

Od kwietnia 2014 roku nasz zespół weryfikuje wypowiedzi oraz obietnice wyborcze polityków i publikuje analizy na portalu demagog.org.pl. Demaskujemy fałszywe informacje pojawiające się w sieci. W 2019 roku dołączyliśmy do Programu niezależnej weryfikacji Facebooka. Zajmujemy się również rozpowszechnianiem idei fact-checkingu w Polsce. W ramach walki z fałszywymi informacjami realizujemy także projekt edukacyjny “Akademia Fact-Checkingu”. Nasze warsztaty kierujemy do młodzieży, seniorów, nauczycieli i edukatorów oraz przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych. Uczymy, jak identyfikować fake newsy i rozpoznawać wiarygodne źródła informacji, oraz zachęcamy do krytycznego myślenia.

Od maja 2019 roku należymy do Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej (IFCN).

Jako organizacja non-profit, Fundacja podejmuje działania, aby Polska stała się jednym z głównych światowych centrów innowacji cyfrowych.

Jako organizacja non-profit, Fundacja podejmuje działania, aby Polska stała się jednym z głównych światowych centrów innowacji cyfrowych. Poprzez swoje działania przekształca cyfrowe wyzwania stojące przed Polską w szanse dla rodzimej gospodarki.

Bez aktywnego udziału społeczeństwa rozwój technologiczny i cyfrowy naszego kraju nie powiedzie się, dlatego założyciele fundacji stawiają przede wszystkim na edukację, organizując szereg wydarzeń czy akcji edukacyjnych, takich jak AI Challenge, Akademia SkillUp, Digital Festival, Digital Ars czy Noc Innowacji promując przy tym nowe technologie w życiu codziennym i biznesie. W oczach zagranicznych inwestorów fundacja prezentuje Polskę jako doskonałe miejsce do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i opracowywania innowacji o zasięgu międzynarodowym.

Fundacja prowadzi również szeroką działalność w zakresie badań i analiz spraw publicznych, zachowań konsumentów i firm, publikując przy tym nawet kilkanaście bezpłatnych publikacji rocznie. We wszystkich swoich działaniach fundacja stawia na współpracę, tworząc sieć kontaktów i bliskich relacji, bo tylko dzięki współpracy jesteśmy w stanie uczynić Polskę jednym z wiodących na świecie hubów innowacji cyfrowych. Fundacja zaprasza do współpracy wszystkie osoby zainteresowane realizacją projektów edukacyjnych, innowacyjnych czy z zakresu polityk publicznych, które pozytywnie zmienią polską gospodarkę.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Koalicjanci