Razem przeciw dezinformacji

O Kampanii

Manifest

Mierzymy się z coraz poważniejszym problemem dostępu do prawdy, który jest prawem każdego człowieka.

Szybki rozwój nowych technologii i mediów cyfrowych zapewnia szeroki dostęp do informacji, ale także – jak nigdy wcześniej w historii – umożliwia tworzenie i rozpowszechnianie dezinformacji. Przybiera ona coraz większą i coraz bardziej niebezpieczną skalę.

Jak pokazują badania, aż 30 proc. Polaków wierzy dziś w różne teorie spiskowe. W mediach społecznościowych fałszywe informacje powielane są sześć razy szybciej niż informacje prawdziwe. Najbardziej narażeni są na nie ludzie młodzi, osoby z mniejszych miejscowości i wsi, a także słabiej wykształceni. Nieprawdziwe informacje pozwalają dezintegrować społeczeństwa i wpływać na przebieg wolnych wyborów, zagrażając demokracjom, a w konsekwencji – prawom i wolnościom obywatelskim.

Dlatego powołujemy do życia Koalicję „RAZEM PRZECIW DEZINFORMACJI”, której celem są zakrojone na szeroką skalę i długofalowe działania podejmujące walkę z fałszywymi informacjami w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Inicjatorami Koalicji są Związek Firm Public Relations, Stowarzyszenie Demagog i Fundacja Digital Poland, ale tylko jak najszersza współpraca może przynieść optymalne efekty. Dlatego, jesteśmy otwarci i zapraszamy do współpracy podmioty i instytucje, którym przyświeca podobny cel – by każdy człowiek miał dostęp do rzetelnej, prawdziwej i obiektywnej informacji o tym, co dzieje się wokół niego, w jego mieście, wsi, kraju i na świecie.

Wspólnie będziemy prowadzić szeroko zakrojone działania edukacyjne, kierowane do grup szczególnie narażonych na dezinformację. Promować wiedzę i narzędzia do walki z fake news, wykorzystywać nowe technologie do ich weryfikacji, współpracować z wiarygodnymi twórcami internetowymi, a także aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu polityk publicznych, wspierających walkę ze zorganizowaną dezinformacją.

Jesteśmy na wojnie informacyjnej. Dostęp do rzetelnych i prawdziwych informacji jest teraz szczególnie ważny. Przyłącz się do Koalicji i walcz o prawdę.

Zostań Sygnatariuszem Manifestu i dołącz do Koalicji​

Manifest skierowany jest do podmiotów w celu walki z dezinformacją. Podpisanie Manifestu jest deklaracją i publicznym zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim wartości.

Zasady dołączenia:

#1: Do Koalicji może dołączyć podmiot, który akceptuje zapisy Manifestu.

#2: Podmiot nie może tworzyć lub zlecać tworzenia fałszywych informacji i celowo nimi dyskredytować w biznesie, życiu politycznym i społecznym.

#3: Podmiot nie może czerpać korzyści z dezinformacji, w szczególności nie może otrzymywać wynagrodzenia z tytułu reklamy.

#4: Podmiot nie może realizować kampanii dezinformacyjnych.

#5: Praca podmiotu nie może być kontrolowana przez państwo, partię polityczną lub polityka.

#6: Podmiot współpracuje z wiarygodnymi twórcami internetowymi, mediami czy firmami, które nie zarabiają na dezinformacji.

* Założyciele zachowują sobie prawo do ostatecznej decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu organizacji, które chcą podpisać się pod Kodeksem i dołączyć do Koalicji.